2024. július 23. kedd

Hulladékkezelés
Vállaljuk cégek, vállalkozások veszélyes és nem veszélyes hulladékainak teljeskörű szakszerű kezelését...
tovább...

Veszélyes hulladékok
Olajjal, zsírral szennyezett hulladékok újrahasznosítása, egyéb veszélyes hulladékok kezelése...
tovább...

Kábelfeldolgozás
Föld-, ipari-, elektronikai- és légkábelhulladékok feldolgozása környezetbarát technológiával...
tovább...

Roncsautók
A 369/2014. (XII.30.) Korm. rendelet besorolása szerinti veszélyes hulladéknak minősített roncsautók ártalmatlanítása...
tovább...


Veszélyes hulladékok kezelése:


  - Átveszünk végleges ártalmatlanítás és hasznosítás céljából olajjal, zsírral szennyezett vashulladékokat, színesfém hulladékokat és műanyaghulladékokat.
Környezetvédelmi engedélyünk száma: 102-3/2019.

  - Vállaljuk veszélyes hulladékainak szállítását! Veszélyes hulladék szállításra az ország egész területére érvényes szállítási engedéllyel rendelkezünk!
Kapacitásunk: 5 000 t/év
Környezetvédelmi engedélyünk száma: PE/KTFO/03473-8/2021.Veszélyes hulladék ártalmatlanítás:

Társaságunk a környezetvédelmet súlyponti kérdésként és kiemelt feladatként kezeli. Ennek keretében 1998-ban egy saját fejlesztésű technológiát dolgoztunk ki veszélyes hulladékok ártalmatlanítására és újrahasznosítására.
Technológiánk a környezetvédelmi hatóság 102-3/2019. számú engedélye alapján üzemel. Az ehhez kapcsolódóan még ugyanebben az évben környezetvédelmi beruházás keretében megvalósítottuk üzembe helyeztük víztisztóval ellátott ártalmatlanító csarnokunkat. A csarnokban olajjal, zsírral szennyezett fém- és műanyaghulladékok végleges ártalmatlanítása folyik.
A hulladékmegsemmisítő cégek (égetők) és cégünk között fontos különbség, hogy az ártalmatlanított hulladékot újrahasznosítjuk, így az visszakerül az iparba. Így a környezetet semmilyen formában tovább nem terheljük. Közös érdekünk, hogy eleget tegyünk a jelenleg hatályos 2012. évi CLXXXV. törvény előírásainak, mely kimondja: "Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását."

Ártalmatlanító kapacitásunk: 1 950 t/év.

< Nem veszélyes hulladékok kezelése

   hulladékkezelés  |   veszélyes hulladékok  |   kábelfeldolgozás  |   roncsautók  |   árlista  |   cégünkről  |   elveink  |   elérhetőségeink