2024. április 14. vasárnap

Hulladékkezelés
Vállaljuk cégek, vállalkozások veszélyes és nem veszélyes hulladékainak teljeskörű szakszerű kezelését...
tovább...

Veszélyes hulladékok
Olajjal, zsírral szennyezett hulladékok újrahasznosítása, egyéb veszélyes hulladékok kezelése...
tovább...

Kábelfeldolgozás
Föld-, ipari-, elektronikai- és légkábelhulladékok feldolgozása környezetbarát technológiával...
tovább...

Roncsautók
A 369/2014. (XII.30.) Korm. rendelet besorolása szerinti veszélyes hulladéknak minősített roncsautók ártalmatlanítása...
tovább...


A Vértes-Metál Kft. környezetvédelmi politikája

"A természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei, amelyek megőrzése és védelme, minőségének javítása alapfeltétel az élővilág, az ember egészsége életminősége szempontjából, e nélkül nem tartható fenn az emberi tevékenység és az ember közötti harmónia, elmulasztása veszélyezteti a jelen generációk egészségét, a jövő generációk létét és számos faj fennmaradását." ( A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.tv.)

A Vértes-Metál Kft. környezetvédelmi politikájával összhangban kötelezettséget érez és vállal a jövő generációi számára is egészséges létet és megélhetést biztosító környezet fenntartására.

Az oroszlányi telephelyünkön folytatott minden tevékenységünkre vállaljuk:
• folyamatosan fejlesztjük környezetvédelmi teljesítményünket
• törekszünk arra, hogy a jogszabályok által előírt követelményeknek megfeleljünk és ahol lehetséges még jobbak legyünk
• technológiánk, termékeink fejlesztésekor előnyben részesítjük a kisebb környezeti terhelést okozó, a kevesebb energiát, nyersanyagot felhasználó megoldásokat
• működésünk elkerülhetetlen kibocsátásait kezeljük és folyamatosan dolgozunk azon, hogy a természeti környezetbe szennyező anyagok kijutását megelőzzük vagy csökkentsük
• munkatársaink képzésével, oktatásával biztosítjuk a környezettudatos munkavégzést

Környezetvédelmi céljainkról, elért eredményeinkről lakókörnyezetünket, partnereinket rendszeresen tájékoztatjuk, véleményeiket, elvárásaikat figyelembe vesszük.

Környezetvédelmi politikánk irányelveinek támogatása és érvényre juttatása a Vértes-Metál Kft. minden alkalmazottjának alapvető kötelessége.

A Vértes-Metál Kft. ISO 14001-es rendszerét a STandard-Team Kft. készítette és tartja karban.

Tekintse meg weblapunkat!


   hulladékkezelés  |   veszélyes hulladékok  |   kábelfeldolgozás  |   roncsautók  |   árlista  |   cégünkről  |   elveink  |   elérhetőségeink